Over De Klup

Stichting de Klup Twente is een vrijwilligersorganisatie die actief is in Almelo en 7 omliggende gemeenten. Onder De Klup Twente vallen vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking, dagstructurering voor (jong) volwassen, naschoolse dagbesteding voor kinderen uit het speciaal onderwijs, activiteitenaanbod voor senioren, Mantelzorg Almelo en centrum voor zelfregie en herstel Mensdoormens.

i_presentatie Hanny ter Doest
i-tijdslot 3e maandag vd maand 20.00 – 21.00 uur
i_repeat 3e zondag vd maand 17.00 – 18.00 uur
i_website www.deklup.nl
i_website Podcast archief

Dit programma is onderdeel van Carrousel.

Info

voor iedereen

AAFM Podcast

Advertentie

© 1986 - 2024 Stichting Lokale Omroep Almelo